Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 220080,1 368 327,2 672,62
1 Gydytojai 67659,86 74 55,2 1225,72
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 22081,3 35 30,58 722,08
3 Slaugytojai 80869,88 147 145,875 554,38
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 16788,97 32 27,25 616,11
5 Kitas personalas 3268,09 80 68,23 478,97

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 231125,96 367 328,52 703,54
1 Gydytojai 71670,19 73 56,1 1277,54
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 21730,71 34 30,67 708,53
3 Slaugytojai 83760,06 145 145,875 574,19
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 18478,33 32 27 684,38
5 Kitas personalas 35486,68 83 68,875 515,23

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų III ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 243886,19 371 328,105 743,27
1 Gydytojai 78986,42 76 55,69 1417,85
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 20284,65 33 30,5 665,07
3 Slaugytojai 90831,88 146 146,04 621,96
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 18767,43 31 27 695,09
5 Kitas personalas 35015,81 85 68,875 508,40

 

 Atnaujinta: