Atmintinė lankytojams

Pacientai ligoninės skyriuose lankomi kasdien 11 – 14 val. ir 16 – 20 val. Išimtiniais atvejais lankymas sprendžiamas individualia tvarka gydančio ar budinčio gydytojo bei skyriaus vedėjo leidimu. Reanimacijos skyriuje lankymas ribotas, galimas tik skyriaus vedėjo leidimu.

Lankytojams draudžiama:

  • eiti į ligoninės skyrius su lauko drabužiais;
  • rūkyti ligoninės patalpose, šiukšlinti ir triukšmauti;
  • pacientus išvesti ir išsivežti už ligoninės ribų be med. personalo sutikimo.

 

Pacientai iš ligoninės išrašomi:

  • pilnai pasveikus;
  • tęsti gydymą ambulatoriškai;
  • kai nukreipiamas į reabilitacijos skyrius;
  • kai perkeliamas gydytis į kitą gydymo įstaigą;
  • už grubius ligoninės vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

Išrašant pacientą iš ligoninės jam parengiami ir atiduodami visi reikalingi konkrečiu atveju dokumentais ( ligos epikrizė, siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir t.t.).

Pacientas, jei jo sveikatos būklė reikalauja gydymo, ištyrimo, kurio įstaiga negali suteikti, gali būti perkeltas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas. Perkėlimo ar išrašymo motyvacija turi būti išaiškinta ligoniui ir jo sutikimas patvirtintas raštiškai. Paciento dokumentai ( medicinos dokumentų išrašas – 027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos ir kt.) išrašymo ar perkėlimo dieną turi būti sutvarkyti iki 12 val.

 

 

Skip to content