Projektai

2018-12-30

ĮVYKDYTAS: Deguonies generatoriaus įrengimas

VšĮ Pllungės rajono savivaldybės ligoninė iki 2015 m. rugsėjo mėn. Medicininį deguonį pirkdavo iš UAB “Elme Messer”. Buvo perkamas suskystintas deguonis. Per metus medicininiam deguoniui pirkti […]
2018-12-30

ĮVYKDYTAS: Saulės kolektorių sistemos įrengimas Plungės ligoninėje

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje suprojektuota ir įrengta saulės kolektorių sistema, skirta karštam vandeniui ( buitiniam vartojimui bei pirminiam baseino vandens pašildymui) ruošti ir akumuliuoti vandens […]
2018-12-30

ĮVYKDYTAS: Ligoninės pastatų renovacija

2007-2015 metais, įgyvendinant tęstinį investicijų projektą „Plungės rajono savivaldybės ligoninės pastatų renovacija“, buvo atlikti patys svarbiausi, neatidėliotini Ligoninės pagrindinio pastato, buvusio infekcijų skyriaus korpuso ir ūkio […]
2018-12-30

ĮVYKDYTAS: Išankstinė pacientų registracijos sistemos plėtra

„Išankstinė pacientų registracijos sistemos plėtra“ Projekto laikotarpis – 2012 – 2014 metai. Projekto tikslas – patobulinant ir išplečiant išankstinės pacientų registracijos sistemą, sudaryti sąlygas visos šalies […]
2018-12-30

ĮVYKDYTAS: Elektroninių paslaugų plėtra

„Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ Projekto laikotarpis – 2011 m. – 2015 m. Projekto finansavimas: 85 proc. – Europos sąjungos struktūriniai […]
2018-12-30

ĮVYKDYTAS: Širdies ir kraujagyslių ligų sergamumo ir mirtingumo mažinimas

 „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje“ Projekto laikotarpis – 2011 m. – 2015 m. Projekto finansavimas: 85 proc. […]
2018-12-30

ĮVYKDYTAS: Paslaugų plėtra ir optimizavimas

„Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje“. Projekto laikotarpis – 2010 m. – 2012 m. Projekto finansavimas: […]
2018-12-30

Socialiai saugi ir sveika aplinka

Plungės savivaldybės programa „Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa“ Laikotarpis – 2019 metai. Programos tikslas – Gerinti savivaldybės gyventojų sveikatos lygį bei paslaugų prieinamumą. Programa […]
2018-12-30

Papildomos priemonės sergantiems tuberkulioze

Projektas  Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-81-0003 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Plungės rajono savivaldybėje“ Projekto laikotarpis 2018-08-01 – 2022-08-01. Projekto finansavimas: 85 proc. […]
Skip to content