Plungės ligoninės skyrių kontaktai

 

Priėmimo skubios pagalbos skyrius
vedėjas Rolandas Dėdinas
vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Renata Luotienė
(8 448) 73 261
Chirurgijos skyrius
vedėjas Brūno Aleknavičius
gydytojai – budintys: chirurgas A. Janėnas
vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Neringa Vasiliauskienė
(8 448) 73 274
Vidaus ligų skyrius
vedėjas Boleslovas Kazlauskas
gydytoja Angelina Duoblienė
vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Violeta Butkuvienė
(8 448) 73 267
Palaikomojo gydymo ir slaugos I skyrius
vedėja Dalia Ketvirtienė
vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Violeta Butkuvienė
(8 448) 73 267
Traumatologijos skyrius
vedėjas Saulius Dailidėnas
gydytojai: Nerijus Gerulskis, Valentinas Abraitis, Giedrius Repšys
vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Regina Kazbaraitė
(8 448) 73 270
Reabilitacijos skyrius
vedėja Danguolė Luotienė.
gydytoja Danguolė Kontrimienė, vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Daiva Mačiuitienė
(8 448) 46 504
Neurologijos skyrius
vedėjas Raimondas Doviltis
gydytojai: Vytautas Sagatys
vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Lina Ablingienė
(8 448) 73 272
Anestezijos ir reanimacijos skyrius
vedėjas Aivaras Dovydaitis
gydytojai – budintys, keičiasi paromis
vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Birutė Mažeikienė
(8 448) 73 263
Vaikų ligų skyrius
vedėja Stefanija Ščupokienė, gyd. Jurgita Anužienė
vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Virgina Vaitkienė
(8 448) 73 275
Palaikomojo gydymo ir slaugos II skyrius
vedėja Eugenija Gaudiešienė.  Gyd. Bronislava Putriuvienė.
vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Jovita Grigaitienė
(8 448) 71 772
Konsultacinė poliklinika
vyresn. slaugytoja slaugos administratorė Danutė Bieliauskienė
Registratūra (8 448) 73 269
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
gydytojas Darius Sausdravas
reabilitologo padėjėja Jolanta Urbšienė
(8 448) 46 873
Radiologijos skyrius
vedėjas Albinas Tamkevičius
gydytojas Petras Mordas
vyresn. radiologijos laborantė Daiva Žinė
(8 448) 46 494
Odontologijos ir ortopedijos kabinetas
Gydytojos: Ala Mockienė, Laura Gulbytė – Ruseckienė, Ieva Šakinytė.vyresn. administratorė Vilija Piekuvienė (8 448) 50 102
Klinikinė laboratorija
vedėja Jurgita Ruginė, medicinos biologė Rita Rimkevičiutė, vyresnioji klinikos laborantė Aniceta Motužienė (8 448) 43 962
Vaistinė
vaistininkė, farmacinės veiklos vadovė Rasa Mončienė (8 448) 73 265
Skip to content