Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 220080,1 368 327,2 672,62
1 Gydytojai 67659,86 74 55,2 1225,72
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 22081,3 35 30,58 722,08
3 Slaugytojai 80869,88 147 145,875 554,38
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 16788,97 32 27,25 616,11
5 Kitas personalas 3268,09 80 68,23 478,97

 

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 231125,96 367 328,52 703,54
1 Gydytojai 71670,19 73 56,1 1277,54
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 21730,71 34 30,67 708,53
3 Slaugytojai 83760,06 145 145,875 574,19
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 18478,33 32 27 684,38
5 Kitas personalas 35486,68 83 68,875 515,23

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų III ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 243886,19 371 328,105 743,27
1 Gydytojai 78986,42 76 55,69 1417,85
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 20284,65 33 30,5 665,07
3 Slaugytojai 90831,88 146 146,04 621,96
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 18767,43 31 27 695,09
5 Kitas personalas 35015,81 85 68,875 508,40

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų IV ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 229446,82 361 324,55 706,94
1 Gydytojai 69670,58 71 54,875 1269,62
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 20615,53 32 28 735,74
3 Slaugytojai 91014,98 148 146,125 622,86
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 17039,62 30 26,5 643,00
5 Kitas personalas 31106,11 80 69,05 450,49

2018 m.

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2018 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 240255,51 354 325,13 738,95
1 Gydytojai 73089,60 68 55,125 1325,89
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 21784,02 32 27,55 790,71
3 Slaugytojai 91920,57 146 146,08 629,25
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 16917,82 27 26,5 638,41
5 Kitas personalas 36543,50 81 69,875 522,98

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2018 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Darbo užmokesčio fondas, Eur Fizinių asmenų skaičius Užimtų etatų skaičius Vieno darbuotojo (fizinio asmens) vidutinis darbo užmokestis, Eur Vieno etato vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 2 3 4 5 6 7
Iš viso: 285614,4 335 325,375 3969,57 4616,93
1 Administracija 18074,57 23 19,25 785,85 938,94
2 Gydytojai 93697,01 75 55 1249,29 1703,58
3 Slaugytojai 108209,38 141 139,125 767,44 777,79
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 29069,11 42 44,25 692,12 659,93
5 Kitas personalas 36564,33 77 67,75 474,86 539,69

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

 

 

 

Skip to content