Vadovas ir jo darbotvarkė

ANTANAS MARTUSEVIČIUS

BIOGRAFIJA

Gimiau 1955 m. balandžio 23 dieną Milašaičių kaime, Plungės rajone. 1973 metais baigiau Plungės I vidurinę mokyklą ir įstojau į Kauno Medicinos institutą, kurį 1979 metais baigęs įgijau gydytojo chirurgo specialybę. Iki 1997 metų dirbau Telšių apskrities ligoninėje chirurgu. 1985-1987 metais Vilniaus universiteto Medicinos fakultete baigiau klinikinę chirurgijos ordinatūrą.

Nuo 1997 metų iki 2007 metų dirbau Telšių apskrities Viršininko administracijoje apskrities vyr. gydytojo pareigose.

2000-2001 metais dirbau LR Sveikatos apsaugos viceministru.

2002-2004 metais studijavau Kauno technologijos universitete ir įgijau viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Nuo 2007 m. rugpjūčio 01 d. – Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktorius.

Vedęs, žmona Jadvyga, sūnūs Antanas ir Juozas.

 

Vadovo darbotvarkė:

Interesantai priimami:

* Pirmadieniais      14.00 – 16.00 val.

* Ketvirtadieniais    8.00 – 10.00 val.

Skip to content