Apie ligoninę

Pirmoji privati ligoninė Plungės mieste buvo pastatyta 1939 m. Lietuvos kariuomenės kapitonas – gydytojas Juozas Patašius iš savo lėšų pastatė privačią ligoninę Telšių gatvėje, nuo to laiko Plungėje pradėjo veikti gimdymo, chirurgijos skyriai, operacinė.

1940 m. atėjus sovietų valdžiai gydytojas J. Patašius buvo ištremtas, ligoninės pastatas nacionalizuotas ir jame įkurta apskrities ligoninė.

1949 m. pradėjo darbą tuberkuliozės dispanceris. Nuo 1953 metų ligoninėje jau veikė 100 lovų stacionaras ir poliklinika, kurioje buvo chirurginis, odos – venerinių ligų, fizioterapijos, stomatologijos kabinetai, vaikų konsultacija ir kt.

Sparčiai didėjant Plungės gyventojų skaičiui, mieste augant pramonei, iškilo poreikis plėsti ligoninę. 1968 m. pradėta naujos ligoninės statyba.

 

1971 m. pastatyta nauja 325 lovų ligoninė ir poliklinika – čia pradėjo veikti 60-ties lovų vidaus ligų skyrius, 30 lovų nervų ligų skyrius, 25 lovų LOR skyrius, 25 lovų traumatologinis skyrius, 60 lovų gimdymo-ginekologinis skyrius, 50 lovų chirurginis ir 50 lovų vaikų ligų skyriai.

Atskirame pastate įsikūrė 25 lovų tuberkuliozinis skyrius. Tuo metu Įstaiga vadinosi „Plungės centrinė ligoninė“. Ligoninei priklausė 7 ambulatorijos, 25 felčerių akušerių punktai, pirmoji rajoninė Rietavo ligoninė, įstaigų ir organizacijų medicinos punktai, dirbo 1200 darbuotojų.  Atskirame pastate įkurtas 30 lovų infekcijos ligų skyrius.
Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje nuo 1992 iki 1997m. buvo vykdoma Sveikatos priežiūros įstaigų decentralizacija, atsiradus draudiminei medicinai keitėsi šalies ligoninių pavadinimai ir struktūra.

1996 m. priimtas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, kuriuo remiantis, biudžetinės sveikatos priežiūros įstaigos buvo reorganizuotos į viešąsias. Taip Plungės rajono savivaldybės tarybos 1997 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Plungės rajono centrinė ligoninė reorganizuota į viešąją įstaigą Plungės rajono savivaldybės ligoninę.

 

 

Skip to content