Pacientų lankymo tvarka

Pacientų lankymas, esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje organizuojamas pagal 2020 m. rugsėjo 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-113 patvirtintą Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės skyriuose tiriamų ir gydomų pacientų lankymo tvarkos aprašą. Lankytojai privalo laikytis šios nustatytos tvarkos reikalavimų.

Siekiant užtikrinti Infekcijų kontrolės reikalavimus, visais atvejais pacientai gali būti lankomi tik su skyriaus vedėjo, gydančio gydytojo ar budinčio gydytojo leidimu. Leidimas lankyti pacientą suteikiamas vykdant lankytojų registravimą*. 

Pacientų lankymas organizuojamas atsižvelgiant į pacientų grupę:
1. pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga, ir pacientai, kuriems pasireiškė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai simptomai (bent vienas iš šių: kūno temperatūra lygi ar viršija 37,3 ℃, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas (toliau – COVID-19 ligai būdingi simptomai) arba sąlytį su patvirtintu COVID-19 ligos atveju turėję pacientai negali būti lankomi, išskyrus vadovo nustatyta tvarka ir leidimu;
2. pacientai, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 ligai būdingi simptomai gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę.

Lankytojai privalo laikytis galiojančios pacientų lankymo tvarkos reikalavimų:

 • atvykus į gydymo įstaigą, lankytojui pamatuojama kūno temperatūra. Jei ji lygi ar viršija 37,3 ℃, lankytojai neįleidžiami;
 • lankymas galimas neturintiems ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija;
 • lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu ar dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali, ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;
 • lankytojas savo viršutinius rūbus (paltą, striukę, kt.) privalo palikti rūbinėje;
 • lankytojas, įeidamas į skyrių bei palatą ir išėjęs iš skyriaus bei palatos, turi dezinfekuoti rankas;
 • vienu metu pacientą gali lankyti tik vienas lankytojas. Išskyrus žemiau pateiktus atvejus**;
 • atstumas tarp paciento ir lankytojo ne mažiau kaip 2 m;
 • palatoje gali būti tik vienas lankytojas ir neilgiau kaip 15 min. Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas;
 • palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę;
 • atnešta pakuotė su maistu ar kitomis priemonėmis turi būti dezinfekuojama;
 • nevaikštantiems pacientams spintelėse nepalikti greitai gendančių produktų. Juos palikti šaldytuvuose nustatyta tvarka;
 • laikytis tylos ir ramybės, kai palatoje yra sunkesnės būklės kiti pacientai arba išeiti iš palatos į laukiamąjį;
 • vizitacijos metu, procedūrų atlikimo metu išeiti iš palatos;
 • paprašius gydytojui ar slaugos specialistui, lankytojas privalo nedelsiant išeiti iš palatos ar skyriaus.

 

* Kiekviename skyriuje atliekamas savalaikis lankytojų registravimas:

 • užrašomi asmens duomenis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais:
  1.1. vardas, pavardė;
  1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);
  1.3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis;
 • duomenys saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami;
 • duomenys neatlygintinai teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;
  Duomenys apie lankytojus pateikiami NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.
  Įstaigos darbuotojams, vykdantiems lankytojų registravimą, draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais nei nurodyta aukščiau.

Anestezijos ir reanimacijos skyriuje visais atvejais pacientų lankymo laikas derinamas su skyriaus vedėju arba budinčiu gydytoju.

** Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo, išskyrus atvejus, kai įstaigos vadovo ar skyriaus vadovo (jų nedarbo metu – budinčio gydytojo) leidimu, atsižvelgiant į skyriaus specifiką ir į paciento sveikatos būklę, lankomi šie pacientai:
1. terminalinės sveikatos būklės pacientai;
2. pacientai iki 14 metų amžiaus;
3. pacientai, kuriems nustatytas neįgalumas.

 

Lankytojams taip pat draudžiama lankyti pacientus:

 • su mažamečiais vaikais;
 • asmenims, sergantiems virusinėmis bei žarnyno infekcinėmis ligomis;
 • neblaiviems ar kitaip apsvaigusiems asmenims.

Pacientai iš VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės išrašomi:

 • pilnai pasveikus;
 • tęsti gydymą ambulatoriškai;
 • kai  nukreipiami ar perkeliami gydytis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
 • už grubius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

Išrašant pacientą iš ligoninės, elektroniniu būdu parengiami ar atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi dokumentai (ligos epikrizė, siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir t.t.).

Pacientas, jei jo sveikatos būklė reikalauja gydymo ar paslaugų, kurių įstaiga negali suteikti, gali būti perkeltas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Perkėlimo ar išrašymo motyvacija turi būti išaiškinta ligoniui ir jo sutikimas patvirtintas raštiškai. Paciento dokumentai (medicinos dokumentų išrašas – 027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos ir kt.) išrašymo ar perkėlimo dieną turi būti sutvarkyti iki 12 val.

Lietuvos Respublikos teritorijoje panaikinus ekstremaliąją padėtį bei karantiną, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje pacientų lankymo tvarka gali keistis. 

 

Skip to content