Pacientų lankymo tvarka

Pacientai ligoninės skyriuose lankomi kasdien 11 – 14 val. ir 16 – 20 val. Išimtiniais atvejais lankymas sprendžiamas individualia tvarka gydančio ar budinčio gydytojo bei skyriaus vedėjo leidimu. Reanimacijos skyriuje lankymas ribotas, galimas tik skyriaus vedėjo leidimu.

Lankytojams draudžiama:

 • eiti į ligoninės skyrius su lauko drabužiais;
 • rūkyti ligoninės patalpose, šiukšlinti ir triukšmauti;
 • pacientus išvesti ir išsivežti už ligoninės ribų be med. personalo sutikimo.

 

Pacientai iš ligoninės išrašomi:

 • pilnai pasveikus;
 • tęsti gydymą ambulatoriškai;
 • kai nukreipiamas į reabilitacijos skyrius;
 • kai perkeliamas gydytis į kitą gydymo įstaigą;
 • už grubius ligoninės vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

Išrašant pacientą iš ligoninės jam parengiami ir atiduodami visi reikalingi konkrečiu atveju dokumentais ( ligos epikrizė, siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir t.t.).

Pacientas, jei jo sveikatos būklė reikalauja gydymo, ištyrimo, kurio įstaiga negali suteikti, gali būti perkeltas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas. Perkėlimo ar išrašymo motyvacija turi būti išaiškinta ligoniui ir jo sutikimas patvirtintas raštiškai. Paciento dokumentai ( medicinos dokumentų išrašas – 027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos ir kt.) išrašymo ar perkėlimo dieną turi būti sutvarkyti iki 12 val.

 

Ekstremaliosios situacijos ir karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje galioja 2020 m. gegužės 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-75 patvirtinta pacientų lankymo tvarka „Pacientų lankymo viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje tvarkos aprašas“. Lankytojai privalo laikytis šios nustatytos tvarkos reikalavimų.

Pacientai gali būti lankomi tik su gydančio gydytojo leidimu (Izoliaciniame poskyryje lankymas negalimas):

 • darbo dienomis nuo 11 val. iki 13 val. ir nuo 16 val. iki 17 val.;
 • savaitgaliais ir šventinėmis dienomis nuo 11 val. iki 13 val.

Lankyti pacientus gali tik artimiausi žmonės – tėvai, vaikai, sutuoktiniai, broliai, seserys. Lankytojai su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Skyriaus bendrosios praktikos slaugytojos registruoja lankytojus registracijos žurnale, nurodo: datą, lankytojo vardą, pavardę, paciento vardą, pavardę. Anestezijos ir reanimacijos skyriuje visais atvejais pacientų lankymo laikas derinamas su skyriaus vedėju arba budinčiu gydytoju.

Lankytojai privalo laikytis galiojančios pacientų lankymo tvarkos reikalavimų:

 • atvykus į gydymo įstaigą, lankytojui pamatuojama temperatūra;
 • lankytojas apklausiamas, ar neturi koronavirusinės infekcijos (SARS-CoV-2) požymių ir simptomų;
 • lankytojas turi dėvėti asmens apsaugos priemones;
 • lankytojas savo viršutinius rūbus (paltą, striukę, kt.) privalo palikti rūbinėje;
 • lankytojas, įeidamas į palatą ir išėjęs iš palatos, turi atlikti rankų higieną antiseptiku;
 • vienu metu pacientą gali lankyti tik vienas lankytojas;
 • atstumas tarp paciento ir lankytojo ne mažiau kaip 2 m;
 • palatoje gali būti tik vienas lankytojas ir neilgiau kaip 15 min.;
 • atnešta pakuotė su maistu ar kitomis priemonėmis turi būti dezinfekuojama;
 • nevaikštantiems pacientams spintelėse nepalikti greitai gendančių produktų. Juos palikti šaldytuvuose nustatyta tvarka;
 • laikytis tylos ir ramybės, kai palatoje yra sunkesnės būklės kiti pacientai arba išeiti iš palatos į laukiamąjį;
 • vizitacijos metu, procedūrų atlikimo metu išeiti iš palatos;
 • paprašius gydytojui ar slaugos specialistui, lankytojas privalo nedelsiant išeiti iš palatos ar skyriaus.

Lankytojams draudžiama lankyti pacientus:

 • su mažamečiais vaikais;
 • asmenims, sergantiems virusinėmis bei žarnyno infekcinėmis ligomis;
 • neblaiviems ar kitaip apsvaigusiems asmenims.

Pacientai iš VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės išrašomi:

 • pilnai pasveikus;
 • tęsti gydymą ambulatoriškai;
 • kai  nukreipiami ar perkeliami gydytis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
 • už grubius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

Išrašant pacientą iš ligoninės, elektroniniu būdu parengiami ar atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi dokumentai (ligos epikrizė, siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir t.t.).

Pacientas, jei jo sveikatos būklė reikalauja gydymo ar paslaugų, kurių įstaiga negali suteikti, gali būti perkeltas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Perkėlimo ar išrašymo motyvacija turi būti išaiškinta ligoniui ir jo sutikimas patvirtintas raštiškai. Paciento dokumentai (medicinos dokumentų išrašas – 027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos ir kt.) išrašymo ar perkėlimo dieną turi būti sutvarkyti iki 12 val.

Lietuvos Respublikos teritorijoje panaikinus ekstremaliąją padėtį bei karantiną, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje pacientų lankymo tvarka gali keistis. 

Skip to content