Pacientų lankymo tvarka

Pacientų lankymas, esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje organizuojamas pagal 2021 m. rugpjūčio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-109 patvirtintą pacientų lankymo viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje tvarkos aprašą.

Lankytojai privalo laikytis šios nustatytos tvarkos reikalavimų:

 • leidžiama lankyti tik terminalinės būklės pacientus*;
 • pacientai gali būti lankomi tik su gydančio gydytojo leidimu;
 • vienu metu pacientą gali lankyti tik vienas lankytojas*;
 • atvykus į gydymo įstaigą, lankytojui pamatuojama temperatūra;
 • lankytojas apklausiamas, ar neturi koronavirusinės infekcijos (Covid-19 ligos) požymių ir simptomų;
 • lankytojas privalo neiti į palatą su lauko rūbais (paltu, striuke ir kt.);
 • atnešta pakuotė su maistu ar kitom priemonėm turi būti dezinfekuojama;
 • lankytojas turi dėvėti respiratorių;
 • lankytojas, įeidamas į palatą ir išėjęs iš palatos, turi atlikti rankų higieną antiseptiku;
 • palatoje gali būti tik vienas lankytojas ir neilgiau kaip 15 min.;
 • atstumas tarp paciento ir lankytojo ne mažiau kaip 2 m;
 • vizitacijos metu, procedūrų atlikimo metu išeiti iš palatos;
 • paprašius gydytojui ar slaugos specialistui, nedelsiant išeiti iš palatos;
 • lankyti pacientus gali tik artimiausi žmonės (tėvai, vaikai, sutuoktiniai, broliai, seserys), su savimi privalo turėti asmens tapatumą patvirtinantį dokumentą;
 • skyriaus bendrosios praktikos slaugytojos registruoja lankytojus registracijos žurnale, nurodo: datą, lankytojo vardą, pavardę, paciento vardą ir pavardę.

Visais atvejais lankytojams taip pat draudžiama lankyti pacientus:

 • su mažamečiais vaikais;
 • asmenims, sergantiems virusinėmis bei žarnyno infekcinėmis ligomis;
 • neblaiviems ar kitaip apsvaigusiems asmenims.

 

* Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo, išskyrus atvejus, kai įstaigos vadovo ar skyriaus vadovo (jų nedarbo metu – budinčio gydytojo) leidimu, atsižvelgiant į skyriaus specifiką ir į paciento sveikatos būklę, lankomi terminalinės sveikatos būklės pacientai.

* Anestezijos ir reanimacijos skyriuje visais atvejais pacientų lankymo laikas derinamas su skyriaus vedėju arba budinčiu gydytoju.

 

Pacientai iš VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės išrašomi:

 • pilnai pasveikus;
 • tęsti gydymą ambulatoriškai;
 • kai  nukreipiami ar perkeliami gydytis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
 • už grubius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

Išrašant pacientą iš ligoninės, elektroniniu būdu parengiami ar atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi dokumentai (ligos epikrizė, siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir t.t.).

Pacientas, jei jo sveikatos būklė reikalauja gydymo ar paslaugų, kurių įstaiga negali suteikti, gali būti perkeltas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Perkėlimo ar išrašymo motyvacija turi būti išaiškinta ligoniui ir jo sutikimas patvirtintas raštiškai. Paciento dokumentai (medicinos dokumentų išrašas – 027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos ir kt.) išrašymo ar perkėlimo dieną turi būti sutvarkyti iki 12 val.

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje panaikinus ekstremaliąją padėtį, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje pacientų lankymo tvarka gali keistis. 

 

Skip to content