Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 220080,1 368 327,2 672,62
1 Gydytojai 67659,86 74 55,2 1225,72
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 22081,3 35 30,58 722,08
3 Slaugytojai 80869,88 147 145,875 554,38
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 16788,97 32 27,25 616,11
5 Kitas personalas 3268,09 80 68,23 478,97

 

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 231125,96 367 328,52 703,54
1 Gydytojai 71670,19 73 56,1 1277,54
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 21730,71 34 30,67 708,53
3 Slaugytojai 83760,06 145 145,875 574,19
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 18478,33 32 27 684,38
5 Kitas personalas 35486,68 83 68,875 515,23

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų III ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 243886,19 371 328,105 743,27
1 Gydytojai 78986,42 76 55,69 1417,85
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 20284,65 33 30,5 665,07
3 Slaugytojai 90831,88 146 146,04 621,96
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 18767,43 31 27 695,09
5 Kitas personalas 35015,81 85 68,875 508,40

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2017 metų IV ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 229446,82 361 324,55 706,94
1 Gydytojai 69670,58 71 54,875 1269,62
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 20615,53 32 28 735,74
3 Slaugytojai 91014,98 148 146,125 622,86
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 17039,62 30 26,5 643,00
5 Kitas personalas 31106,11 80 69,05 450,49

2018 m.

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2018 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 240255,51 354 325,13 738,95
1 Gydytojai 73089,60 68 55,125 1325,89
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 21784,02 32 27,55 790,71
3 Slaugytojai 91920,57 146 146,08 629,25
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 16917,82 27 26,5 638,41
5 Kitas personalas 36543,50 81 69,875 522,98

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2018 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Darbo užmokesčio fondas, Eur Fizinių asmenų skaičius Užimtų etatų skaičius Vieno darbuotojo (fizinio asmens) vidutinis darbo užmokestis, Eur Vieno etato vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 2 3 4 5 6 7
Iš viso: 285614,4 335 325,375 3969,57 4616,93
1 Administracija 18074,57 23 19,25 785,85 938,94
2 Gydytojai 93697,01 75 55 1249,29 1703,58
3 Slaugytojai 108209,38 141 139,125 767,44 777,79
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 29069,11 42 44,25 692,12 659,93
5 Kitas personalas 36564,33 77 67,75 474,86 539,69

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2018 metų IV ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos

Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis)

Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 264316,04 346 318,64 829,80
1 Administracija 16933,86 23 20,71 817,66
2 Gydytojai 86156,94 75 55,93 1539,83
3 Slaugytojai 100527,82 132 133,29 755,13
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 28092,86 44 43,25 649,54
5 Kitas personalas 32604,56 72 65,46 498,08

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2019 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 353289,19 349 313,92 1125,42
1 Administracija 22495,73 23 20,875 1077,64
2 Gydytojai 114658,73 77 55,29 2073,71
3 Slaugytojai 129408,70 132 128,458 1007,40
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 38400,15 44 42,67 900,00
5 Kitas personalas 48325,88 73 66,625 725,34

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2019 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 360756,64 355 311,00 1160,00
1 Administracija 24010,30 24 20,875 1150,19
2 Gydytojai 120753,56 76 55,29 2183,94
3 Slaugytojai 127889,34 130 126,125 1013,99
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 39245,46 48 41,58 943,85
5 Kitas personalas 48857,98 77 67,125 727,87

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2019 metų III ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 370555,54 357 313,750 1181,05
1 Administracija 24863,70 23 20,875 1191,08
2 Gydytojai 126156,6067 74 52,542 2401,08
3 Slaugytojai 129414,44 131 126,000 1027,10
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 40629,85 49 41,625 976,09
5 Kitas personalas 49490,94 80 72,708 680,68
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO APMOKĖJIMAS
2019 metų IV ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 384489,20 344 307,365 1250,92
1 Administracija 26582,45 22 20,125 1320,87
2 Gydytojai 127496,19 70 51,950 2454,21
3 Slaugytojai 137381,81 128 122,750 1119,20
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 44790,40 48 42,500 1053,89
5 Kitas personalas 48238,35 76 70,040 688,73

 

 

 

 

 

 

Skip to content