Hospitalizavimo tvarka

Ekstremaliosios situacijos ir karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje galioja 2020 m. gegužės 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-71 patvirtinta stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo tvarka. Pacientai privalo griežtai laikytis šios nustatytos tvarkos reikalavimų: Viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo tvarka.

Šiuo metu pacientas, stacionarizuojamas į VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninę planinei stacionarinei pagalbai teikti (įskaitant dienos chirurgijos paslaugas ir kitas paslaugas teikiamas dienos stacionare), turi pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą;
  • planinei paslaugai suteikti reikalingų tyrimų rezultatus;
  • atlikto viruso SARS-CoV-2 tyrimo atsakymą.

Viruso SARS-CoV-2 tyrimas turi būti atliktas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 48 val. Jei pacientas neturi galimybės tyrimą atlikti savarankiškai, SARS-CoV-2 tyrimas gali būti atliekamas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje paguldant pacientą į izoliacinę palatą. Gavus SARS-CoV-2 PGR tyrimo atsakymą – „neigiamas“, nutraukiamas paciento izoliavimas ir dėl tolesnio specifinio gydymo eigos sprendžiama individualiai.

Teritorinė ligonių kasa apmoka suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik apdraustiesiems pacientams. Jei pacientas nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu, už suteiktas medicinos paslaugas (išskyrus būtinąją ir skubiąją pagalbą), reikės mokėti į VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės kasą pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įkainius.

Siekiant sureguliuoti pacientų srautus, išvengti eilių bei kokybiškai ir laiku suteikti paslaugas, vykdoma išankstinė pacientų registracija telefonu registratūroje: (8 448) 73269.

Panaikinus karantiną bei ekstremaliąją padėtį Lietuvos Respublikos teritorijoje, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka gali keistis.

Skip to content