Hospitalizavimo tvarka

Pacientams, kreipiantis į viešąją įstaigą Plungės rajono savivaldybės ligoninę dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, paslaugų teikimas organizuojamas vadovaujantis 2022 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V1-12 Dėl stacionariniu asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje organizavimo tvarkos patvirtinimo.

Šiuo metu pacientas, stacionarizuojamas į VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninę planinei stacionarinei pagalbai teikti (įskaitant dienos chirurgijos paslaugas ir kitas paslaugas teikiamas dienos stacionare), turi pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą;
  • planinei paslaugai suteikti reikalingų tyrimų rezultatus;
  • atlikto viruso SARS-CoV-2 tyrimo atsakymą, jei pacientui paskirtas planinis gydymas stacionare.

Pacientui, kuriam paskirtas stacionarinis gydymas, SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) neatliekamas, jei viruso SARS-CoV-2 tyrimas atliktas likus ne vėliau kaip prieš 72 val. iki stacionarizavimo ir tyrimo rezultatas buvo neigiamas, iki tyrimo atlikimo laikėsi izoliacijos reikalavimų, neturi COVID-19 ligai būdingų simptomų ir neatitinka epidemiologinių COVID-19 kriterijų.

Pacientams, kuriems planuojamos teikti dienos stacionaro paslaugos viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) ir (arba) SARS-CoV-2 antigeno testas atliekamas šiais atvejais:

  • jeigu pacientas turi COVID-19 ligai būdingų simptomų arba atitinka bent vieną epidemiologinį COVID-19 kriterijų;
  • kai teikiant dienos stacionaro paslaugas procedūrų metu susidaro ar gali susidaryti aerozolis;
  • kai dėl paciento sveikatos būklės negalima nustatyti, ar pacientui yra pasireiškęs bent vienas COVID-19 ligai būdingas simptomas;
  • gydytojo sprendimu.

Teritorinė ligonių kasa apmoka suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik apdraustiesiems pacientams. Jei pacientas nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu, už suteiktas medicinos paslaugas (išskyrus būtinąją ir skubiąją pagalbą), reikės mokėti į VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės kasą pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įkainius.

Siekiant sureguliuoti pacientų srautus, išvengti eilių bei kokybiškai ir laiku suteikti paslaugas, vykdoma išankstinė pacientų registracija telefonu registratūroje: (8 448) 73269.

Panaikinus karantiną bei ekstremaliąją padėtį Lietuvos Respublikos teritorijoje, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka gali keistis.

 

 

Skip to content