Korupcijos prevencija

Gerbiami Plungės ligoninės pacientai,

Atsinaujinanti viešoji įstaiga Plungės ligoninė vadovaujasi skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos principais visose savo veiklose. Pertvarkyta viešųjų pirkimų sistema garantuoja labai atsakingą ir sąžiningą lėšų naudojimą plėtojant įstaigos veiklą, užtikrinant kokybišką ir saugų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
Medicinos darbuotojų kolektyvas, neabejoju, nuoširdžiai stengiasi, kad Jūs kokybiškai būtumėte gydomi, o gulintiems stacionare užtikrintos geros gydymo sąlygos. Už šį mūsų darbą prašome pagarbos, nuoširdaus ačiū, gero žodžio ir pažado tausoti savo sveikatą.
Mieli pacientai ir jų artimieji, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bet kokios dovanos ar kyšio davimas, o medicinos darbuotojo – bet kokios materialinės padėkos (pinigai, dovanos, saldumynai) ėmimas, yra nusikaltimas už kurį gresia baudžiamoji atsakomybė. Neverskite medicinos darbuotojų patirti nepatogumų primygtinai siūlydami atsidėkoti už gydymą materialinėmis gėrybėmis.
Norite atsidėkoti medikams – pasakykite AČIŪ.

Viešosios įstaigos Plungės ligoninė direktorius Remigijus Mažeika

 


PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

Viešoji įstaiga Plungės ligoninė siekia užtikrinti kuo kokybiškesnę ir skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų. Siekiant mažinti ir šalinti korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje, skatina visuomenę būti pilietiškais ir pranešti apie korupciją. Jei susidūrėte su galima korupcine veika viešojoje įstaigoje Plungės ligoninė, apie tai galite praneškite pasirinkę vieną iš būdų:

Tiesiogiai ar elektroniniu paštu:

Telefonais: +370 448 73260 ar +370 448 43923
Elektroninio pašto adresais: sekretore@plungesligonine.lt; ar giedrius.ramanauskas@plungesligonine.lt

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą viešojoje įstaigoje Plungės ligoninė – antikorupcijos komisijos pirmininkas laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas Giedrius Ramanauskas.

Pranešimą apie korupciją galite pateikti asmeniškai adresu: viešoji įstaiga Plungės ligoninė, J. Tumo-Vaižganto g. 89, 1 aukštas, 7 kab., LT-90160. Darbo laikas: I – V – nuo 7.45 iki 16.30 val., pietų pertrauka – 12.00 iki 12.30 val.

Kreipiantis raštu prašome nurodyti (jei pageidaujate gauti korupcijos atvejo tyrimo atsakymą):

• savo vardą, pavardę;
• gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (korespondencijai dėl atsakymo pateikimo);
• sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
• veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.

 

Kreiptis dėl korupcijos galite užpildydami šią formą:

Pranešimą apie korupciją galite pateikti kompetentingoms institucijoms:

Specialiųjų tyrimų tarnybai:
• elektroninio paštu: pranesk@stt.lt.
• palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją / palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“;
• visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);
• praneškite STT: https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/stt-vidinis-kanalas/7428.

LR Sveikatos apsaugos ministerijai:
• elektroniniu paštu korupcija@sam.lt ar ministerija@sam.lt;
• anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2);
• užpildant pranešimo formą: http://sam.lrv.lt/lt/pranesk.

Policijai:
• bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu: https://www.epolicija.lt/report-anonymous.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, kuris įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, galima pateikti pranešimą apie korupcijos atvejį įstaigoje užpildant Pranešimo apie pažeidimą formaplačiau skaitykite čia.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į viešosios įstaigos Plungės ligoninė direktorių Remigijų Mažeiką, priimami pirmadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val. ir ketvirtadieniais 8.00 – 10.00 val. (pageidautina išankstinė registracija).

Primename, kad atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimas (225 str.), prekyba poveikiu (226 str.), papirkimas (227 str.), piktnaudžiavimas (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimas (229 str.) – plačiau skaitykite čia

 

ANTIKORUPCINĖS APLINKOS KŪRIMAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PLUNGĖS LIGONINĖ

 

PRIEMONIŲ RINKINYS KORUPCIJOS TOLERANCIJAI ĮSTAIGOJE MAŽINTI

VTEK Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

Kaip elgtis kai siūlomas kyšis

 Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Darbuotoju viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir interesų konflikto valdymo tvarka

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Pareigybių sąrašas, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Darbuotoju elgesio kodeksas

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės vardu gautos paramos skirstymo taisyklės

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės vidiniu informacijos apie pranešimus teikimo kanalu gautu pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašas

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės darbuotojų susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika elgesio taisyklės

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Įsakymas dėl antikorupcijos komisijos sudarymo

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS IR ATASKAITA

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės korupcijos prevencijos politika

2023 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita

2022 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita

2020-2021 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita

2020 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita

2020-2023 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

2017-2019 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

2020-2023 m. Korupcijos prevencijos programa

2022 m. Korupcijos pasireiškimo tikimybių nustatymas

2021 m. korupcijos tikimybių nustatymas

 

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS

Antikorupcinės aplinkos kūrimas ir antikorupcinio švietimo tikslas – padėti kiekvienam visuomenės nariui ugdyti pilietiškas ir sąmoningas vertybes, prisidėti formuojant Lietuvos gyventojo skaidrumo nuostatas, skleisti žinią apie sąžiningumo visuomenėje svarbą ir naudą. Kviečiame kartu kurti antikorupcinę aplinką, naudojant Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtą vaizdo medžiagą:

Informacija ir vaizdinė medžiaga: https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

BŪK SKAIDRUS – NEDUOK KYŠIO, TEIK PARAMĄ

Daugiau informacijos apie galimybes skirti paramą viešajai įstaigai Plungės ligoninė galite rasti čia.

Viešosios įstaigos Plungės ligoninės vardu gautos paramos skirstymo taisyklės

 

PRIVAČIŲ IR VIEŠŲJŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje, padedanti identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes ir laiku atlikti visas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytas prievoles.

Privačių interesų deklaracija pildoma ir teikiama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) patvirtintose Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš VTEK interneto tinklalapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

Privačių interesų deklaravimo atmintinė

KITA AKTUALI INFORMACIJA

2023 m. nebuvo nustatytų korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų – 0.

2023 m. asmenys, pripažinti padarę korupcinę veiką – 0.

2023 m. pranešimų kanalais nebuvo gautų pranešimų dėl korupcinių atvejų.

2023 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų – 0.

Skip to content