Kreipimosi į įstaigą tvarka

Pacientai į VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės konsultacinę polikliniką kreipiasi per registratūrą. Kreipiantis būtina turėti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą ar kitą asmenį identifikuojantį dokumentą;
  • asmenys iki 18 metų – gimimo liudijimą arba pasą;
  • dokumentą, patvirtinantį paciento teisę į nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos siuntimą;
  • asmenys, turintys teisę gauti bet kurios rūšies pensiją – pensininko pažymėjimą;
  • asmenys, esantys Darbo biržos įskaitoje – tai patvirtinantį dokumentą;
  • nėščiosios, turinčios teisės aktų nustatytas motinystės atostogas – nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą;
  • bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – atitinkamus pažymėjimus;
  • I ir II grupės invalidai bei nedirbantys III grupės invalidai – invalidumo pažymėjimą;
  • asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo – pažymą, liudijančią apie dalyvavimą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius.

 

Jeigu pacientas kreipiasi neturėdamas šiame punkte nurodytų jo teisę į nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas patvirtinančių dokumentų, už sveikatos priežiūros paslaugas jis turi sumokėti nustatyto dydžio mokestį.

Išankstinė registracija:

Registratūroje  tel. (8 448) 73 269

arba

sergu.lt internetiniame puslapyje

Skip to content