Vaistinė

Vaistinė
Tel. (8 448) 73 265

 

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje Vaistinė yra struktūrinis padalinys be juridinio asmens teisių ir veikia skyriaus teisėmis nuo 1971 m. Vaistinė savo veikloje vadovaujasi Geros vaistinių praktikos (GVP) kokybės vadovu įdiegtu 2012 m.

Pagrindinis Vaistinės uždavinys yra aprūpinti Ligoninės skyrius ir konsultacinės poliklinikos kabinetus medikamentais, tvarstomąja medžiaga, ligonių slaugymo reikmenimis, dezinfekcijos priemonėmis ir kitais medicininės paskirties gaminiais.

Vaistinės veiklos pobūdis:

  • Įsigyja iš didmeninio platinimo įmonių bei gauna paramos būdu: vaistinius preparatus, tvarstomąją medžiagą, ligonių slaugymo reikmenis, dezinfekcijos ir sterilizacijos priemones, kitus medicininės paskirties gaminius;
  • Išduoda visus minėtus gaminius Ligoninės skyriams ir konsultacinės poliklinikos kabinetams;
  • Atlieka kompiuterinę materialinių vertybių apskaitą;
  • Kontroliuoja, kaip Ligoninės skyriai laikosi vaistų saugojimo ir laikymo taisyklių bei vedą jų apskaitą;
  • Dalyvauja sudarant reikalingų vaistinių preparatų ir slaugos priemonių sąrašus, sudaro jų specifikacijas.

 

Skyriaus vedėja, vaistininkė – farmacinio darbo vadovė
Daiva Narbutienė

 

 

Skip to content